Ochrana osobních údajů

Vyskakovací hláška na homepage:

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací (odkaz), tlačítko Souhlasím

_________________________________________________________________________

Stránka Ochrana osobních údajů a souhlas s použitím souborů cookie

Pro zkvalitnění internetových stránek http://petrhromadko.cz/ používám soubory cookie. Pokud budete nadále procházet webové stránky, potvrzujete a souhlasíte s používáním souborů cookie.


Jaké shromažďuji osobní údaje a proč?

S vaším souhlasem fyzická osoba Petr Hromádko, IČO: 72541296, se sídlem Jozefa Gabčíka 346, Pardubice - Trnová 53009, zapsaná v živnostenském rejstříku od 22. 8. 2013 ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

telefonní čísla

e-mailové adresy

cookies

IP adresy

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence uživatelů mých stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb, navázání obchodní komunikace. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje, nebo e-mailu na petr.hromadko@bcas.cz

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na:

přístup k těmto osobním údajům,

opravu osobních údajů,

výmaz osobních údajů,

případně omezení zpracování osobních údajů,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde:

https://www.uoou.cz/.


Soubory cookie

Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je krátký textový soubor, který internetová stránka uloží do vašeho počítače nebo zařízení. Takové soubory cookie umožňují zaznamenávat informace o vaší návštěvě, a tak pomohou zlepšit využití mé internetové stránky pro vaši příští návštěvu.

Soubory cookie můžete prostřednictvím internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetích stran zablokovat nebo odebrat. Pokud to ale uděláte, může u některých webových stránek docházet k potížím.

Druhy souborů cookie

Relační, neboli dočasné soubory cookie umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení našeho webu. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookie jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookie pomáhají počítač identifikovat, když opakovaně navštívíte můj web. Také umožňují přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám.

Využívání souborů cookie

Upozorňuji, že soubory cookie mohou používat i třetí strany (poskytovatelé externích služeb jako jsou analýzy webového provozu). Nad těmito soubory cookie nemáme žádnou kontrolu.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookie. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takové třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),

rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),

User-ID – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako User-ID je používán řetězec čísel nebo písmen, nikoliv osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics?

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Na webu používám tyto cookies:

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. využívání služeb apod.

Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.

Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.

Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.


Do cookies nikdy neumisťuji citlivá nebo osobní data. Do cookies lze umístit umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.


Pojďme spolu
prodat i vaši
nemovitost